Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pondělí, 21.1.2019 - svátek má Běla, zítra slaví Slavomír
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV ze dne 22.3.2006

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 22.3.2006 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/24/06

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne 22. 3. 2006.

Usnesení Z2/24/06

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 22. 3. 2006 pp. Mgr. Radka Dvořáka a Ing. Antonína Jonáška.

Usnesení Z3/24/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění Usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/24/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 8. 2. 2006 do 22. 3. 2006.

Usnesení Z5/24/06
Usnesení Z6/24/06
Usnesení Z7/24/06

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov, IČO 00284572, aktiva celkem = pasiva celkem = 120,875.591,40 Kč k 31. 12. 2005, přezkoumanou auditorskou společností Opravil a spol., s.r.o. dne 15. 3. 2006 s výrokem bez výhrad.

Usnesení Z8/24/06

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na období 2007 - 2008.

Usnesení Z9/24/06
Usnesení Z10/24/06

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi obcí Tlumačov a KÚ Zlínského kraje ve výši 121.450 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení Z11/24/06

Zastupitelstvo obce schvaluje aktuální úplné znění Zřizovací listiny Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace ke dni 22. 3. 2006.

Usnesení Z12/24/06

Zastupitelstvo obce schvaluje aktuální úplné znění Zřizovací listiny Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace kde dni 22. 3. 2006.

Usnesení Z13/24/06

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodat pozemky p. č. 2534/2 o výměře 342 m2 a 1445/5 o výměře 559 m2 vše k.ú. Tlumačov za následujících podmínek:

Usnesení Z14/24/06
Usnesení Z15/24/06

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr jednat s městem Otrokovice o možnosti a formách zajištění kapacity pro tlumačovské občany v domově důchodců, který se bude stavět v Otrokovicích.

Usnesení Z16/24/06

Zastupitelstvo obce schvaluje místostarostu obce Mgr. Rajmunda Huráně do funkce obřadníka, který může zastupovat starostu při občanských obřadech a jiných významných příležitostech a užívat závěsný odznak.

Usnesení Z17/24/06
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Radek Dvořák
Ing. Antonín Jonášek


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
21.01.2019 v 18:53:42, © Obec Tlumačov 2002-2019