Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je úterý, 22.1.2019 - svátek má Slavomír, zítra slaví Zdeněk
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV ze dne 8.2.2006

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 8.2.2006 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/23/06

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne 8.2.2006.

Usnesení Z2/23/06

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 8. 2. 2005 pp. MUDr. Ludvíku Juráčkovou a Václava Vymětalíka.

Usnesení Z3/23/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/23/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 14. 12. 2005 do 8. 2. 2006.

Usnesení Z5/23/06

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu obce pro rok 2006 v plném rozsahu jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 40,149.000,-- Kč. Zastupitelstvo obce ukládá tajemnici obecního úřadu:

Usnesení Z6/23/06
Usnesení Z7/23/06

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2457/2 - ost. plocha (ost. komunikace) o výměře 202 m2, p. č. 2457/3 - ost. plocha (ost. komunikace) o výměře 232 m2, p. č. 2457/4 - ost. plocha (ost. komunikace) o výměře 41 m2 z majetku Zlínského kraje do vlastnictví obce Tlumačov.

Usnesení Z8/23/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecní policie Tlumačov za rok 2005 a zprávu o výkonu činnosti a spolupráci za rok 2005 podanou zástupcem obvodního oddělení Policie ČR.

Usnesení Z9/23/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 - 12/2005.

Usnesení Z10/23/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o nových internetových stránkách obce Tlumačov a o přihlášení stránek do soutěže Zlatý erb 2006 o nejlepší internetové stránky měst a obcí.

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Ludvíka Juráčková
Václav Vymětalík


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
22.01.2019 v 13:26:30, © Obec Tlumačov 2002-2019