Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je úterý, 22.1.2019 - svátek má Slavomír, zítra slaví Zdeněk
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV ze dne 14.12.2005

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 14.12.2005 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/22/05

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne 14. 12. 2005.

Usnesení Z2/22/05

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 14. 12. 2005 pp. Naděždu Bednaříkovou a Ing. Jana Rýdla.

Usnesení Z3/22/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/22/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 9. 11. 2005 do 14. 12. 2005.

Usnesení Z5/22/05

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu č. 5/2005/12 rozpočtu obce pro rok 2005 v plném rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů o 247.750,-- Kč s tím, že celkové rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2005 po změně č. 5/2005/12 činí 26.461.000,-- Kč.

Usnesení R6/22/05
Usnesení Z7/22/05

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2005 o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení, vč. maleb na území obce Tlumačov v předloženém znění.

Usnesení Z8/22/05

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2005 o obecní policii v předloženém znění.

Usnesení Z9/22/05
Usnesení Z10/22/05

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený záměr na změnu územně plánovací dokumentace obce Tlumačov ve smyslu zrušení limitů zastavěnosti území všech zastavitelných pozemků v k. ú. Tlumačov na Moravě dle současně schváleného ÚP obce Tlumačov.

Usnesení Z11/22/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 - 11/2005.

Usnesení Z12/22/05

Zastupitelstvo obce schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce pro období 01 - 06/2006.

Usnesení Z13/22/05
Ověřovatelé zápisu:

Naděžda Bednaříková
Ing. Jan Rýdel


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
22.01.2019 v 13:28:52, © Obec Tlumačov 2002-2019