Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 17.1.2019 - svátek má Drahoslav, zítra slaví Vladislav
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
ze dne 14.9.2005

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 14.9.2005 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/20/05

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání dne 15.6.2005.

Usnesení Z2/20/05

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 14. 9. 2005 pp. RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala a Mgr. Rajmunda Huráně.

Usnesení Z3/20/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/20/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 15. 6. 2005 do 14. 9. 2005.

Usnesení Z5/20/05

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu č. 3/2005/9 rozpočtu obce pro rok 2005 v plném rozsahu, tj. snížení příjmů a výdajů o 1,753.550 Kč s tím, že celkové rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2005 po změně č. 3/2005/9 činí 23,877.500,-- Kč.

Usnesení Z6/20/05

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku p.č. 2597/1 v k.ú. Tlumačov o výměře 99 m2 za podmínek specifikovaných usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov č. Z6/19/05 panu ***.

Usnesení Z7/20/05

Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr odprodat pozemky p.č. 2691/2 - zastavěná plocha, p.č. 2814, 2815, 2816, 3366/1, 3366/2, 3366/6, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3370 - vše ostatní plocha a o celkové výměře 13.359 m2, jejichž vlastníkem je obec Tlumačov, a které se nachází v k.ú. Otrokovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Usnesení Z8/20/05

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění usnesení o bezúplatném převodu pozemků pod místními komunikacemi z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Tlumačov takto:

Usnesení Z9/20/05

Zastupitelstvo obce schvaluje krátkodobý municipální revolvingový úvěr s opakovanou možností čerpat a splácet do stanoveného limitu ve výši 3 mil. Kč dle závazné příslibu KB ze dne 4. 8. 2005 za účelem profinancování krátkodobého časového nesouladu mezi skutečnými příjmy a plánovanými výdaji obce Tlumačov v průběhu kalendářního roku s vazbou na schválený rozpočet obce pro příslušný rok.

Usnesení Z10/20/05
Usnesení Z11/20/05

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení členství obce Tlumačov ve Sdružení obcí střední Moravy s účinností od 1. 1. 2006.

Usnesení Z12/20/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 - 08/2005.

Usnesení Z13/20/05

ZO schvaluje profinancování projektu "Tlumačov - regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná" ve výši (min.) 13,182.165,-- Kč z vlastních zdrojů obce Tlumačov, které budou zajištěny - vykryty převážně krátkodobým úvěrem s tím , že na akci je poskytnuta dotace ze strukturálních fondů EU ve výši (max.) 10,545.000,-- Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši (max.) 1,055.000,-- Kč, které budou poskytnuty - uvolněny v průběhu či po závěrečném vyhodnocení akce.

Usnesení Z14/20/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální informace o aktuálním stavu schvalovacího postupu Změny č. 6 Územního plánu obce Tlumačov.

Usnesení Z15/20/05
Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Ing. Vojtěch Drbal
Mgr. Rajmund Huráň


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.01.2019 v 18:12:49, © Obec Tlumačov 2002-2019