Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 17.1.2019 - svátek má Drahoslav, zítra slaví Vladislav
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
ze dne 15.6.2005

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 15.6.2005 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/19/05

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání dne 15.6.2005.

Usnesení Z2/19/05

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 15.6.2005 pp. Jitku Fialovou a MUDr. Františka Kela.

Usnesení Z3/19/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/19/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 5.5.2005 do 15.6.2005.

Usnesení Z5/19/05
Usnesení Z6/19/05

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 2597/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 99 m2 za těchto podmínek.

Usnesení Z7/19/05

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 833/1 a 833/12 v k.ú. Tlumačov na Moravě.

Usnesení Z8/19/05
Usnesení Z9/19/05

Zastupitelstvo boce Tlumačov schvaluje doplnit a rozšířit Usnesení Z7/18/05 přijaté dne 5. 5. 2005 o podmínku:

Usnesení Z10/19/05

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a zřízení věcných břemen k budově č.p. 61, pozemku p.č. 126/1 k.ú. Tlumačov (pošta) a č.p. 872, pozemku p.č. 126/3 k.ú. Tlumačov (lékárna) mezi obcí Tlumačov a Českou poštou, s.p. v rozsahu předložené Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se smlouvou o zřízení věcných břemen.

Usnesení Z11/19/05
Usnesení Z12/19/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace podané starostou obce ve věci investiční akce "Odkanalizování obce Tlumačov" a ve věci projektu "Zlínsko - čištění vod pro Evropu", jehož součástí je i obec Tlumačov.

Usnesení Z13/19/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu výběru místních poplatků za rok 2005 k 31. 5. 2005 v členění:

Usnesení Z14/19/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí termíny řádných zasedání orgánů obce pro období 07 - 12/2005.

Usnesení Z15/19/05

Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Jana Rýdla a Ing. Antonína Jonáška jednáními o možnosti využití programu SROP, priorita 2 - regionální rozvoj infrastruktury, opatření 2.2 zaměřených na projekty rozvoje informačních a komunikačních technologií v regionech pro obec Tlumačov.

Usnesení Z16/19/05
Usnesení Z17/19/05

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na zhotovitele stavební části akce "Rekonstrukce č.p. 170 na Regionální vzdělávací, kulturní a informační středisko mikroregionu Jižní Haná" ve složení:

 1. Ing. Jaroslav Ševela, zástupce zadavatele, starosta obce, odborně způsobilý
  Náhradník: Ing. Michal Nájemník, Otrokovice, odborně způsobilý

 2. Ing. Josef Šico, zástupce zadavatele, člen ZO, odborně způsobilý
  Náhradník: Ing. Karel Šaur, Otrokovice, odborně způsobilý

 3. Mgr. František Kel, zástupce zadavatele, člen ZO
  Náhradník: Mgr. Radek Dvořák, zástupce zadavatele, člen ZO

 4. Mgr. Rajmund Huráň, zástupce zadavatele, místostarosta obce
  Náhradník: Petr Horka, zástupce zadavatele, člen ZO

 5. Ing. Antonín Jonášek, zástupce zadavatele, člen RO
  Náhradník: Ing. Jan Rýdel, zástupce zadavatele, člen ZO

Usnesení Z18/19/05

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Zástavní smlouvy k nemovitosti č.p. 862 v Tlumačově v ulici
U Trojice s již zřízenou zástavou mezi ČR MMR jako zástavním věřitelem a Obcí Tlumačov jako zástavcem.

Usnesení Z19/19/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že MF ČR našim žádostem o prominutí odvodu a penále ze dne
15. 3. 2005 a 17. 3. 2005 vyhovělo Rozhodnutím čj. 52/42 159/2005525 MF ČR o prominutí předepsaného odvodu v celkové výši 9,511.909 Kč a penále v celkové výši 3,176.978 a jeho dopočtu.

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Fialová
MUDr. František Kel


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.01.2019 v 18:03:53, © Obec Tlumačov 2002-2019