Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pondělí, 21.1.2019 - svátek má Běla, zítra slaví Slavomír
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
ze dne 5.5.2005

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 5.5.2005 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/18/05

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání dne 5. 5. 2005.

Usnesení Z2/18/05

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 5. 5. 2005 pp. Ing. Jana Rýdla a Ing. Antonína Jonáška.

Usnesení Z3/18/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu a zprávu ověřovatelů – bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce – bez připomínek.

Usnesení Z4/18/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 23. 3. 2005 do 5. 5. 2005.

Usnesení Z5/18/05

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Tlumačov, okres Zlín.

Usnesení Z6/18/05

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín.

Usnesení Z7/18/05

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje vyhlášení záměru odprodeje pozemků pro výstavbu RD dle situace – výkr. „C“ dokumentace pro územní řízení za splnění následujících základních podmínek:

Usnesení Z8/18/05

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodat část pozemku p. č. 320/1 k. ú. Tlumačov o výměře 66 m2 za níže uvedených podmínek:

Usnesení Z9/18/05

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr na odprodej části pozemku p. č. 320/1 o výměře 8 m2.

Usnesení Z10/18/05

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a zřízení věcných břemen k budově č.p. 61, pozemku p.č.126/1 k.ú. Tlumačov (pošta, lékárna) mezi obcí Tlumačov a Českou poštou, s.p. v rozsahu předloženého návrhu Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se smlouvou o zřízení věcných břemen.

Usnesení Z11/18/05

Zastupitelstvo obce trvá na usnesení č. Z10/17/05 ze dne 23. 3. 2005.

Usnesení Z12/18/05
Usnesení Z13/18/05

Zastupitelstvo obce Tlumačov

  1. schvaluje záměr obce Tlumačov spolupracovat při zajištění zájmového vzdělávání v Tlumačově s příspěvkovou organizací města Otrokovice, která vznikne k 1. 7. 2005, a to za podmínek:
    • uvedené organizaci bude obcí Tlumačov (resp. její příspěvkovou organizací Základní škola Tlumačov) poskytnuto bezplatné užívání nebytových prostor na adrese Masarykova 63, Tlumačov ve stejném rozsahu, v jakém jsou dosud užívány DDM Sluníčko, a to včetně vody a energií, s účinností od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou
    • obec Tlumačov poskytne případnou finanční podporu na konkrétní akce dle možností obecního rozpočtu
  2. ukládá starostovi obce Ing. Jaroslavu Ševelovi
    • oznámit rozhodnutí obce Tlumačov městu Otrokovice – termín: bezprostředně po přijetí usnesení
    • zajistit realizaci přijatého usnesení – termín: od 1. 9. 2005 průběžně
Usnesení Z14/18/05

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od 5. 5. 2005.

Usnesení Z15/18/05

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu č. 1/2005/05 rozpočtu obce pro rok 2005 v plném rozsahu jako vyrovnanou s celkovými příjmy a výdaji ve výši 25 523 050,-- Kč.

Usnesení Z16/18/05

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi obcí Tlumačov a městem Otrokovice pro možné rozšíření veřejného osvětlení tř. T. Bati Otrokovice.

Usnesení Z17/18/05

Zastupitelstvo obce neschvaluje účast v soutěži Vesnice roku 2005 vyhlašované Spolkem pro obnovu venkova (SPOV), Svazem města a obcí ČR (SMO) , Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Rýdel
Ing. Antonín Jonášek


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
21.01.2019 v 18:52:24, © Obec Tlumačov 2002-2019