Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 13.12.2018 - svátek má Lucie, zítra slaví Lýdie
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
ze dne 23.3.2005

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 23.3. 2005 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/17/05

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání dne 23. 3. 2005.

Usnesení Z2/17/05

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 23. 3. 2005 pp. Miroslava Skopal-Procházku a Mgr. Radka Dvořáka.

Usnesení Z3/17/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu a zprávu ověřovatelů – bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce – bez připomínek.

Usnesení Z4/17/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 9. 2. 2005 do 23. 3. 2005.

Usnesení Z5/17/05

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený závěrečný účet Obce Tlumačov za rok 2004, když skutečné příjmy činí 38,497.108,05 Kč, skutečné výdaje činí 37, 793.770,79 Kč, jehož součástí je zpráva auditorské společnosti Opravil a spol, s.r.o. ze dne 16. 3. 2005 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tlumačov za rok 2004, a tím i schvaluje hospodaření obce Tlumačov za rok 2004, a to s výrokem bez výhrad.

Usnesení Z6/17/05
Usnesení Z7/17/05
Usnesení Z8/17/05

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr na odprodej části pozemku p.č. 833/1 o výměře cca 27 m2 ve vlastnictví obce Tlumačov.

Usnesení Z9/17/05

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr na odprodej části pozemku p. č. 2453/3 o výměře 49 m2.

Usnesení Z10/17/05
Usnesení Z11/17/05
Usnesení Z12/17/05
Usnesení Z13/17/05
Usnesení Z14/17/05
Usnesení Z15/17/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2004.

Usnesení Z16/17/05

ZO schvaluje převod bytu 2+1 (77,9 m2) ul. Masarykova č. p. 63 ve vlastnictví obce do správy Základní školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace a pověřuje obecní úřad provést dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace ve smyslu převodu bytu do správy ZŠ.

Usnesení Z17/17/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o aktuálním vývoji problematiky spojené s vydanými platebními výměry za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s investiční akcí „Rekonstrukce ZŠ Tlumačov“.

Usnesení Z18/17/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální informace o stavu zakázky „Rekonstrukce objektu č.p.170 na regionální vzdělávací a informační centrum Mikroregionu Jižní Haná“.

Usnesení Z19/17/05

Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu

Usnesení Z20/17/05

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o partnerství k projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku.


Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Radek Dvořák
Miroslav Skopal-Procházka


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-18


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
13.12.2018 v 07:45:52, © Obec Tlumačov 2002-2018