Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 17.1.2019 - svátek má Drahoslav, zítra slaví Vladislav
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 8.3.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 8.3.2006 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/35/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 8. 3. 2006.

Usnesení R2/35/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/35/06

Rada obce schvaluje prominutí poplatku dle OZV č. 5/2004 za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2006 pro žadatele:

Usnesení R4/35/06

Rada obce schvaluje snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2006 o 50 %, tj. na částku 175,-- Kč žadateli panu ***.

Usnesení R5/35/06

Rada obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 1095 k.ú. Tlumačov, druh pozemku ovocný sad o celkové výměře 15 204 m2 za následujících podmínek:

panu Vítězslavu Pivodovi, bytem Machovská 452, Tlumačov.

Usnesení R6/35/06
Usnesení R7/35/06

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce na svém nejbližším zasedání dne 22. 3. 2006 schválit krátkodobý úvěr ve výši 10 mil. Kč poskytnutý Komerční bankou, a.s. v intencích nabídky - návrhu smlouvy ze dne 10. 2. 2006.

Usnesení R8/35/06

Rada obce povoluje provedení akustické předstěny ze sádrokartonového systému KNAUF W625 v nájemním bytě manželů *** a následujících podmínek:

Usnesení R9/35/06
Usnesení R10/35/06

Rada obce schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na provedení zakázky "Interiér - dodávka nábytku v rámci investiční akce Tlumačov - regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná" nabídku firmy AMBRA group, s.r.o. Frýdek-Místek v celkové ceně 1,183.896,-- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Usnesení R11/35/06

Rada obce schvaluje pro rok 2006 výši nenárokových složek platů pro ředitele Základní školy Tlumačov, příspěvkové organizace a ředitelku Mateřské školy Tlumačov, příspěvkové organizace v předložené - navržené výši. Toto opatření platí od 1. 3. 2006.

Usnesení R12/35/06

Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s panem *** ke dni 31. 3. 2006 a pověřuje referenta majetku převzetím předmětu nájmu.

Usnesení R13/35/06
Usnesení R14/35/06
Usnesení R15/35/06

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.01.2019 v 18:50:19, © Obec Tlumačov 2002-2019