Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 17.1.2019 - svátek má Drahoslav, zítra slaví Vladislav
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 16.2.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 16.2.2006 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/34/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 16. 2. 2006.

Usnesení R2/34/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek

Usnesení R3/34/06
Usnesení R4/34/06

Rada obce schvaluje prominutí poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu podle OZV č. 5/2004 pro rok 2006 pro žadatele:

Usnesení R5/34/06
Usnesení R6/34/06
Usnesení R7/34/06

Rada obce bere na vědomí hospodářský výsledek Mateřské školy Tlumačov, příspěvkové organizace a schvaluje zisk v celkové výši 5.598,66 Kč jako příděl do fondu rezervního.

Usnesení R8/34/06

Rada obce schvaluje záměr pronajat pozemek p.č. 1095 k.ú. Tlumačov, druh pozemku ovocný sad o celkové výměře 15.204 m2 za níže uvedených podmínek:

Usnesení R9/34/06

Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku - dotace z rozpočtu obce § 6171 na rok 2006 těmto organizacím a spolkům:

Rada obce ukládá tajemnici OÚ, aby po schválení rozpočtu obce na rok 2006 zajistila uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s vybranými žadateli - viz předchozí část usnesení.

Usnesení R10/34/06
Usnesení R11/34/06

Rada obce schvaluje spolkům a organizacím které dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí finanční příspěvek, a to v souladu s Podmínkami pro přidělování finančních prostředků na činnost a na jednorázové akce z rozpočtu obce platných od 26. 3. 2003, takto:

Jednorázové akce:Dotace na činnost:
Voltiž 4.000,-- Kč Voltiž 10.000,-- Kč
ZŠ Tlumačov 2.000,-- Kč TJ - odbíjená 3.000,-- Kč
TJ - odbíjená 2.500,-- Kč SDH 8.000,-- Kč
SDH 2.500,-- Kč Moravský ryb. svaz 10.000,-- Kč
karneval Zábraní 1.000,-- Kč TJ - SPV 3.000,-- Kč
Rybáři 2.000,-- Kč TJ - kopaná 49.000,-- Kč
TJ - kopaná 2.000,-- + 2.000,-- Kč SRPDŠ při ZŠ 2.000,-- Kč
ČOS (stříkání ledu) 3.000,-- Kč
DDM 10.000,-- Kč
MŠ Tlumačov 2.000,-- Kč

Rada obce po schválení rozpočtu obce na rok 2006 ukládá tajemnici OÚ zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s žadateli, kteří byli v rámci výše uvedeného usnesení vybráni k podpoře.

Usnesení R12/34/06
Usnesení R13/34/06

Rada obce bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2005.

Usnesení R14/34/06

Rada obce schvaluje předložený návrh na změnu tarifů a stanovení limitů u vybraných čísel mobilních telefonů zaměstnanců Obecního úřadu Tlumačov.

Usnesení R15/34/06

Rada obce doporučuje a schvaluje účast obce Tlumačov v soutěži Vesnice roku 2006 a podání přihlášky dle vyhlášených pravidel na MMR do 31. března 2006. Zajištěním podání přihlášky pověřuje rada obce starostu obce a tajemnici OÚ.

Usnesení R16/34/06
Usnesení R17/34/06

Rada obce bere na vědomí zprávu o přehledu přestupků za 07 - 12/2005, které byly řešeny na základě veřejnoprávní smlouvy MěÚ Otrokovice, odborem právním a přestupkovým.

Usnesení R18/34/06

Rada obce bere na vědomí Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Tlumačov, Masarykova 63 pro školní rok 2006/2007, která vypracovala ředitelka příspěvkové organizace.

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.01.2019 v 18:30:22, © Obec Tlumačov 2002-2019