Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 17.1.2019 - svátek má Drahoslav, zítra slaví Vladislav
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 18.1.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 18.1.2006 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/33/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 18.1.2006.

Usnesení R2/33/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/33/06
Usnesení R4/33/06

Rada obce schvaluje prominutí poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2006 dle OZV č. 5/2004 slečně *** z důvodu dlouhodobého pobytu mimo území ČR.

Usnesení R5/33/06

Rada obce projednala vybrané rozhodnutí příjmové a výdajové položky, které budou výrazně ovlivňovat rozpočet obce na rok 2006 a souhlasí se zapracováním těchto položek do rozpočtu obce na rok 2006.

Usnesení R6/33/06

Rada obce schvaluje vnitřní předpis "Spisový a skartační řád" s účinností od 1. 1. 2006 a pověřuje zaměstnance obce jeho dodržováním.

Usnesení R7/33/06

Rada obce souhlasí s umístěním mysliveckých zařízení - krmelce, posedy, zásypy, slaniska apod. na pozemcích ve vlastnictví obce v lokalitách Zástruží, Slivotín, Ořech, Rybníček, Hék a Koniorův remíz zřízených Mysliveckým sdružením Tlumačov za podmínky, že výše uvedená myslivecká zařízení budou průběžně udržována a opravována.

Usnesení R8/33/06

Rada obce bere na vědomí zřízení funkce osobní asistentky dítěte se specifickými potřebami, její náplň, rozsah činnosti a finanční krytí.

Usnesení R9/33/06

Rada obce bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za uplynulé období 01 - 12/2005.

Usnesení R10/33/06

Rada obce schvaluje prodloužení veřejnoprávních smluv uzavřených s MěÚ Otrokovice
1) k projednávání přestupkové agendy
2) k provádění výkonu státní správy ve věci pozemních komunikací.

Usnesení R11/33/06

Rada obce schvaluje slevu na nájemném pro provozovnu pedikúry na rok 2006 pí *** ve výši 1/3 z celkového ročního nájemného.

Usnesení R12/33/06

Rada obce vzala na vědomí stav křížů a památek v obci Tlumačov.

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.01.2019 v 19:00:50, © Obec Tlumačov 2002-2019