Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je úterý, 22.1.2019 - svátek má Slavomír, zítra slaví Zdeněk
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY OBCE
ze dne 27. 9. 2005

Usnesení R1/30/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 27. 9. 2005.

Usnesení R2/30/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce – bez připomínek.

Usnesení R3/30/05

Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy na provozovnu masáží v domě služeb nám. Komenského uzavřenou s pí *** dohodou ke dni 30. 9. 2005.

Rada obce schvaluje prominutí doplatku dlužného nájemného ve výši 1.911,-- Kč za období březen – září 2005 oproti provedené modernizaci pronajímané provozovny.

Usnesení R4/30/05

Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem provozovny v domě služeb paní ***, Napajedla za účelem provozování masáží, a to od 1. 10. 2005.

Usnesení R5/30/05

Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o budoucím použití pozemku pro účely výstavby díla, za účelem záboru pozemku p. č. 1399 o výměře cca 55 m2 pro umístění stavby „Rekonstrukce zastávek u I/55 v obci Tlumačov – chodník u zastávky č. 5 Tlumačov – Skály“, se Zemským hřebčincem Tlumačov s.p., Dolní 115, Tlumačov.
Rada obce pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Usnesení R6/30/05

Rada obce schvaluje předložený a na zasedání rady doplněný návrh na využití 25000 benefit bodů za účelem pořízení 4 kusů nových MT Nokia 6230i pro členy zahrnuté do složky IZS obce Tlumačov – starosta, místostarosta, tajemnice a vedoucí údržby.

Usnesení R7/30/05

Rada obce schvaluje podání žádosti na Úřad práce ve Zlíně o příspěvek na vytvoření VPP, a tím vytvoření jednoho pracovního místa s úvazkem 0,259 s pracovní náplní – osobní asistence postiženého dítěte v ZŠ Tlumačov, s nástupem od 3. října 2005.

Usnesení R8/30/05

Rada obce schvaluje zvýšení příspěvku pro zaměstnance obce na stravné ze sociálního fondu obce Tlumačov ze 20,-- Kč na 30,-- Kč Dodatkem č. 2 k Zásadám pro použití prostředků sociálního fondu obce Tlumačov.

Usnesení R9/30/05

Rada obce na základě ustanovení § 23 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění schvaluje – uděluje výjimku pro počet žáků v VI. třídě ZŠ Tlumačov, okres Zlín příspěvková organizace na 31 žáků s podmínkou, že udělení výjimky nepovede ke snížení kvality vzdělávací činnosti v uvedené třídě.

Usnesení R10/30/05

Rada obce schvaluje – neschvaluje odkup 18 ks stolů a 36 lavic v rozsahu a celkové ceně dle nabídky ze dne 19. 9. 2005 (čj. 1083/05).

Usnesení R11/30/05

Rada obce schvaluje podporu formou bezplatného pronájmu sokolovny pro školní ples pořádaných ZŠ v Tlumačově dne 3. 12. 2005.

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
22.01.2019 v 14:36:16, © Obec Tlumačov 2002-2019