Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 17.1.2019 - svátek má Drahoslav, zítra slaví Vladislav
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV
ze dne 27.6.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 27.6.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/27/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 27. 6. 2005.

Usnesení R2/27/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení

Usnesení R3/27/05

Rada obce schvaluje prominutí poplatku ze vstupného dle OZV č. 4/2004 z akcí pořádaných Sdružením rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Tlumačov a z mistrovských utkání TJ Sokol Tlumačov oddíl kopané pro období do 31. 12. 2006.

Usnesení R4/27/05
Usnesení R5/27/05

Rada obce schvaluje pořadník pro obsazení bytových jednotek v DPS Tlumačov dle potřebnosti v tomto pořadí:

  1. *** - využívá služeb PS
  2. *** - využívá služeb PS
  3. ***
  4. ***
Usnesení R6/27/05

Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok, tj. do 19. 7. 2006 pí ***.

Usnesení R7/27/05
Usnesení R8/27/05

Rada obce schvaluje povolení parkování pro 1 osobní vozidlo na travnaté ploše u činžovního domu č. 737 p. ***, Tlumačov za podmínky celoroční údržby předmětného pozemku.

Usnesení R9/27/05
Usnesení R10/27/05

Rada obce bere na vědomí změnu kriterií pro přijímání dětí do MŠ Tlumačov - školní rok 2005/2006.

Usnesení R11/27/05

Rada obce schvaluje předložené podmínky a ceník přístupu na veřejný internet v KIS.

Usnesení R12/27/05
Usnesení R13/27/05
Usnesení R14/27/05

Rada obce schvaluje Rámcovou smlouvu se společností BESO, spol. s r.o. na spolupráci v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku a veřejného pořádku a pověřuje starostu obce podpisem Rámcové smlouvy.

Usnesení R15/27/05

Rada obce schvaluje prezentaci obce Tlumačov v připravované publikaci Zlínský kraj, kterou připravuje agentura ACR ALFA, s.r.o., v rozsahu textu a fotografií 1,5 A4 za cenu 16.660 Kč a pověřuje starostu obce přípravou textu a fotografií, které budou dodány k prezentaci v publikaci Zlínský kraj.

Usnesení R16/27/05

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.01.2019 v 10:59:22, © Obec Tlumačov 2002-2019