Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je neděle, 24.3.2019 - svátek má Gabriel, zítra slaví Marián
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV
ze dne 3.8.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 3.8.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/28/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 3. 8. 2005.

Usnesení R2/28/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce – bez připomínek.

Usnesení R3/28/05

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit revolvingový úvěr s opakovanou možností čerpat a splácet do stanoveného limitu ve výši 3 mil. Kč dle indikativní nabídky KB ze dne 8. 7. 2005 za účelem profinancování krátkodobého časového nesouladu mezi skutečnými příjmy a plánovanými výdaji obce Tlumačov v průběhu kalendářního roku s vazbou na schválený rozpočet obce pro příslušný rok.

Usnesení R4/28/05

Rada obce schvaluje zadání inženýrské činnosti ve formě výkonu stavebně technického dozoru investora na akci „Tlumačov – regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná“ Ing. Janu Videmanovi, Kroměříž, IČO 49151592 v rozsahu a celkové ceně dle nabídky ze dne 18. 7. 2005.

Usnesení R5/28/05

Rada obce schvaluje uzavřít SOD se společností RM GAS, s.r.o., za účelem vybudování NTL plynovodu v ul. Nová, za celkovou cenu vč. DPH ve výši 95.106,-- Kč a pověřuje starostu obce podpisem SOD.

Usnesení R6/28/05
Usnesení R7/28/05
Usnesení R8/28/05

Rada obce schvaluje pronájem bytu v ul. Sportovní 209 panu Martinu Oslzlovi na dobu jednoho roku, tj. do 31. 7. 2006 s možností případného prodloužení nájemní smlouvy za níže uvedených podmínek:

Usnesení R9/28/05

Rada obce schvaluje zadání zakázek „Oprava komunikace k č.p. 646 U Trojice“, „Oprava chodníku ul. Dr. Horníčka“ a „Parkoviště u ZŠ nám. Komenského“ společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. za celkovou smluvní cenu vč. DPH ve výši 813.090,-- Kč a pověřuje starostu obce podpisem SOD.

Usnesení R10/28/05

Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 – 06/2005.

Usnesení R11/28/05

Rada obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 778/2 o výměře cca 500 – 1440 m2 za účelem zahrádkářské činnost za podmínek stanovených OZV a za cenu schválenou usnesením rady obce R12/6/2003.

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
24.03.2019 v 22:43:09, © Obec Tlumačov 2002-2019