Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 17.1.2019 - svátek má Drahoslav, zítra slaví Vladislav
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV
ze dne 13.4.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 13.4.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/25/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 13. 4. 2005.

Usnesení R2/25/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce – bez připomínek.

Usnesení R3/25/05

Rada obce schvaluje přijetí 4 VPP z Úřadu práce od května 2005 na pomocné práce při údržbě zeleně a pořádku v obci na dobu 6 měsíců s možností prodloužení dohody max. do 12 měsíců.

Usnesení R4/25/05

Rada obce Tlumačov projednala nabídku HVP a.s. na úrazové pojištění členů Jednotky SDH obce Tlumačov v počtu 17 členů a schvaluje uzavření pojistné smlouvy na trojnásobek základního pojistného, tj. ve výši 4.794,-- Kč za rok.

Usnesení R5/25/05
Usnesení R6/25/05

Rada obce schvaluje zvýšení nenárokové složky platu – osobního ohodnocení ke dni 1. 4. 2005 ředitelce MŠ Tlumačov měsíčně v předložené – navržené výši. Toto opatření platí do 31. 12. 2005.

UsneseníR7/25/05
Usnesení R8/25/05
Usnesení R9/25/05
Usnesení R10/25/05

Rada obce schvaluje předloženou zadávací dokumentaci – podmínky pro výběrové řízení dle zákona číslo 40/1004 Sb. o zadávání veřejných zakázek na dodavatele stavební části akce „Rekonstrukce objektu č. p. 170 Tlumačov“.

Usnesení R11/35/05

Rada obce schvaluje spolupráci s Ing. Alešem Calábkem – GEO-HYDRO-CONSULT v oblasti administrace a řízení projektu v rámci realizace – financování z fondů EU – SROP akce „Regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum Mikroregionu Jižní Haná“ v rozsahu nabídky ze dne 14. 3. 2005.

Usnesení R12/25/05

Rada obce schvaluje předložený dodatek č. 1 k Zásadám pro použití prostředků sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od dubna 2005.

Usnesení R13/25/05

Rada obce bere na vědomí informace spojené s podáním a přípravou žádostí o finanční podporu na připravované investiční akce v roce 2005 podané na Moravské naftové doly, a.s. a Krajský úřad Zlínského kraje a připravené k odeslání na Nadaci BESIP.

Usnesení R14/25/05
Usnesení R15/25/05

Rada obce schvaluje prodloužit nájemní smlouvy k bytům takto:

Usnesení R16/25/05

Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2005 na vypracování realizační projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce č.p. 170“ ve smyslu prodloužení termínu plnění do 16. 5. 2005.

Usnesení R17/25/05

Rada obce schvaluje rozsah - rozpočet žádosti do mikroprojektu INTERREG pro spolupráci obce Tlumačov a obce Ďanová, Slovenská republika.

Usnesení R18/25/05

Rada obce bere na vědomí revizi poplatků za komunální odpad dle OZV č. 2/2003 za rok 2004 ze dne 11. 4. 2005.

Usnesení R19/25/05

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.01.2019 v 18:09:11, © Obec Tlumačov 2002-2019