Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pondělí, 21.1.2019 - svátek má Běla, zítra slaví Slavomír
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 2.3.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 2.3.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/24/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 2.3.2005.

Usnesení R2/24/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce – bez připomínek.

Usnesení R3/24/05

Rada oce schvaluje poskytnutí příspěvku – dotace z rozpočtu obce, § 6171, pol. 5229 na rok 2005 těmto organizacím:

Výše příspěvku bude vyplacena po schválení rozpočtu na rok 2005 zastupitelstvem obce dne 23. 3. 2005.

Usnesení R4/24/05

Rada obce ukládá obecnímu úřadu po schválení rozpočtu na rok 2005 zajistit informovanost výše uvedených organizací o poskytnuté výši příspěvku a dohodnout způsob finanční úhrady.

Usnesení R5/24/05

Rada obce schvaluje spolkům a organizacím, které dlouhodobě pracují s mládeží v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí finanční příspěvek (dle přílohy č. 1) na jednorázové akce a činnost v souladu s Podmínkami obce pro přidělování prostředků z rozpočtu obce, § 34 19 – pro mládež mladší 18 let ze dne 26.3. 2003 takto:

Jednorázové akce: Dotace na činnost:
ZŠ Tlumačov 3.000,-- Kč Rybáři 10.000,-- Kč
MŠ Tlumačov 3.000,-- Kč ČOS 3.000,-- Kč
SRPDŠ při ZŠ 2.000,-- Kč TJ – odbíjená 2.500,-- Kč
Rybáři 1.000,-- + 2.000,-- Kč TJ – kopaná 50.000,-- Kč
ČOS (stříkání ledu) 3.000,-- Kč Hasiči 8.000,-- Kč
TJ – odbíjená 2.500,-- Kč TJ – SPV 3.500,-- Kč
TJ – kopaná 2.500,-- + 2.500,-- Kč Voltiž 7.000,-- Kč
Voltiž 4.000,-- Kč  
DDM 5.500,-- Kč  
Usnesení R6/24/05

Rada obce schvaluje bezplatný pronájem sokolovny organizacím, jejichž akce jsou součástí Kalendáře akcí pořádaných v obci Tlumačov v roce 2005:

s tím, že energie organizace hradí přímo TJ Sokol – ČOS.

Usnesení R7/24/05
Usnesení R8/24/05

Rada obce schvaluje pronájem části půdního a střešního prostoru na bytovém domě č. p. 862
U Trojice v Tlumačově za účelem umístění technologického zařízení pro bezdrátové připojení k internetu – antény na střeše BD č.p. 862 za cenu nájmu vč. el. energie ve výši 24.000 Kč/rok za podmínky, že před podpisem smlouvy doloží Avonet, s.r.o. dohodu – souhlas nájemce bytu pod rozvaděčem p. *** s instalací rozvaděče a antény.
Rada obce současně pověřuje starostu obce projednáním a podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení R9/24/05

Rada obce bere na vědomí konání cyklistického závodu pořádaného Cykloteam Zlín a KCK Cyklosport-Mode, s.r.o. dne 8. 5. 2005, jehož trasa povede i po místní komunikaci v ul. Jiráskově, ev. v ul. Švěrmově, Zábraní.
Rada ukládá OÚ zajistit informovanost občanů zejména v ulicích Machovská, Jiráskova a Mánesova, ev. Švermova, Zábraní o uskutečnění cyklistického závodu dne 8. 5. 2005 od 11.00 hodin do 15.30 hodin.

Usnesení R10/24/05

Rada obce schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 170“ v úrovni realizačního projektu Garant, sdružení inženýrských služeb, Otrokovice za celkovou smluvní cenu 232.050,-- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Rada obce schvaluje S-inpo, s.r.o. Kroměříž pro inženýrskou činnost související s organizací, průběhem a vyhodnocením veřejné soutěže dle zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 170 nám. Komenského“ za celkovou smluvní cenu 29.750,-- Kč a pověřuje starostu obce podpisem mandátní smlouvy.

Usnesení R11/24/05
Usnesení R12/24/05

Rada obce schvaluje pro objektivní nevymahatelnost dluhů vyřadit ze seznamu neplatičů poplatků za komunální odpad pro rok 2004 a poplatek za komunální odpad dle OZV č. 2/2003 prominout v plné výši:
***.

Usnesení R13/24/05

Usnesení R14/24/05

Usnesení R15/24/05

Rada obce schvaluje bere na vědomí skutečnost, že pí *** dne 2. 3. 2005 uhradila celou dlužnou částku.
Rada obce pověřuje obecní úřad důslednou kontrolou platební kázně pí *** v následujícím období.

Usnesení R16/24/05

Rada obce schvaluje krátkodobý pronájem Klubu obce č.p. 863 ul. Zábraní Seniorklubu Tlumačov zastoupeného pí *** dne 18. 3. 2005 za účelem uspořádání akce pro tlumačovské seniory za celkový nájem – cenu 400 Kč/akce. V ceně je zahrnut nájem i spotřeba energií.

Usnesení R17/24/05

Rada obce schvaluje Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2004.
Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnění výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2004 na úřední desce a internetových stránkách obce.

Usnesení R18/24/05

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
21.01.2019 v 18:52:01, © Obec Tlumačov 2002-2019