Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pondělí, 23.7.2018 - svátek má Libor, zítra slaví Kristýna
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 2.3.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 2.3.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/24/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 2.3.2005.

Usnesení R2/24/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce – bez připomínek.

Usnesení R3/24/05

Rada oce schvaluje poskytnutí příspěvku – dotace z rozpočtu obce, § 6171, pol. 5229 na rok 2005 těmto organizacím:

Výše příspěvku bude vyplacena po schválení rozpočtu na rok 2005 zastupitelstvem obce dne 23. 3. 2005.

Usnesení R4/24/05

Rada obce ukládá obecnímu úřadu po schválení rozpočtu na rok 2005 zajistit informovanost výše uvedených organizací o poskytnuté výši příspěvku a dohodnout způsob finanční úhrady.

Usnesení R5/24/05

Rada obce schvaluje spolkům a organizacím, které dlouhodobě pracují s mládeží v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí finanční příspěvek (dle přílohy č. 1) na jednorázové akce a činnost v souladu s Podmínkami obce pro přidělování prostředků z rozpočtu obce, § 34 19 – pro mládež mladší 18 let ze dne 26.3. 2003 takto:

Jednorázové akce: Dotace na činnost:
ZŠ Tlumačov 3.000,-- Kč Rybáři 10.000,-- Kč
MŠ Tlumačov 3.000,-- Kč ČOS 3.000,-- Kč
SRPDŠ při ZŠ 2.000,-- Kč TJ – odbíjená 2.500,-- Kč
Rybáři 1.000,-- + 2.000,-- Kč TJ – kopaná 50.000,-- Kč
ČOS (stříkání ledu) 3.000,-- Kč Hasiči 8.000,-- Kč
TJ – odbíjená 2.500,-- Kč TJ – SPV 3.500,-- Kč
TJ – kopaná 2.500,-- + 2.500,-- Kč Voltiž 7.000,-- Kč
Voltiž 4.000,-- Kč  
DDM 5.500,-- Kč  
Usnesení R6/24/05

Rada obce schvaluje bezplatný pronájem sokolovny organizacím, jejichž akce jsou součástí Kalendáře akcí pořádaných v obci Tlumačov v roce 2005:

s tím, že energie organizace hradí přímo TJ Sokol – ČOS.

Usnesení R7/24/05
Usnesení R8/24/05

Rada obce schvaluje pronájem části půdního a střešního prostoru na bytovém domě č. p. 862
U Trojice v Tlumačově za účelem umístění technologického zařízení pro bezdrátové připojení k internetu – antény na střeše BD č.p. 862 za cenu nájmu vč. el. energie ve výši 24.000 Kč/rok za podmínky, že před podpisem smlouvy doloží Avonet, s.r.o. dohodu – souhlas nájemce bytu pod rozvaděčem p. Ladislava Šmotka s instalací rozvaděče a antény.
Rada obce současně pověřuje starostu obce projednáním a podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení R9/24/05

Rada obce bere na vědomí konání cyklistického závodu pořádaného Cykloteam Zlín a KCK Cyklosport-Mode, s.r.o. dne 8. 5. 2005, jehož trasa povede i po místní komunikaci v ul. Jiráskově, ev. v ul. Švěrmově, Zábraní.
Rada ukládá OÚ zajistit informovanost občanů zejména v ulicích Machovská, Jiráskova a Mánesova, ev. Švermova, Zábraní o uskutečnění cyklistického závodu dne 8. 5. 2005 od 11.00 hodin do 15.30 hodin.

Usnesení R10/24/05

Rada obce schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 170“ v úrovni realizačního projektu Garant, sdružení inženýrských služeb, Otrokovice za celkovou smluvní cenu 232.050,-- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Rada obce schvaluje S-inpo, s.r.o. Kroměříž pro inženýrskou činnost související s organizací, průběhem a vyhodnocením veřejné soutěže dle zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 170 nám. Komenského“ za celkovou smluvní cenu 29.750,-- Kč a pověřuje starostu obce podpisem mandátní smlouvy.

Usnesení R11/24/05
Usnesení R12/24/05

Rada obce schvaluje pro objektivní nevymahatelnost dluhů vyřadit ze seznamu neplatičů poplatků za komunální odpad pro rok 2004 a poplatek za komunální odpad dle OZV č. 2/2003 prominout v plné výši:
Stanislavu Malošíkovi, Jaroslavu Blechtovi, Janu Musilovi, Michalu Příkazskému, Petru Ftáčníkovi, Zdeňku Sehnálkovi, Robertu Biczkimu, Oldřišce Boczkiové, Karlu Pokornému.

Usnesení R13/24/05

Usnesení R14/24/05

Usnesení R15/24/05

Rada obce schvaluje bere na vědomí skutečnost, že pí Karla Kudláčková dne 2. 3. 2005 uhradila celou dlužnou částku.
Rada obce pověřuje obecní úřad důslednou kontrolou platební kázně pí Karly Kudláčkové v následujícím období.

Usnesení R16/24/05

Rada obce schvaluje krátkodobý pronájem Klubu obce č.p. 863 ul. Zábraní Seniorklubu Tlumačov zastoupeného pí Jitkou Fialovou dne 18. 3. 2005 za účelem uspořádání akce pro tlumačovské seniory za celkový nájem – cenu 400 Kč/akce. V ceně je zahrnut nájem i spotřeba energií.

Usnesení R17/24/05

Rada obce schvaluje Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2004.
Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnění výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2004 na úřední desce a internetových stránkách obce.

Usnesení R18/24/05

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-18


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
23.07.2018 v 02:30:18, © Obec Tlumačov 2002-2018