Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je úterý, 22.1.2019 - svátek má Slavomír, zítra slaví Zdeněk
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
ze dne 9.2.2005

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 9.2. 2005 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/16/05

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání dne 9. 2. 2005.

Usnesení Z2/16/05

Zastupitelstvo obce schválilo zapistovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 9. 2. 2005 pp. Václava Vymětalíka a MUDr. Ludvíku Juráčkovou.

Usnesení Z3/16/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu a zprávu ověřovatelů – bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce – bez připomínek.

Usnesení Z4/16/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 15. 12. 2004 do 9. 2. 2005.

Usnesení Z5/16/05

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu obce pro rok 2005 v plném rozsahu jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 25.447.050,-- Kč.
Zastupitelstvo ukládá obecnímu úřadu

Usnesení Z6/16/05
Usnesení Z7/16/05
Usnesení Z8/16/05

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění usnesení o bezúplatném převodu pozemků pod místními komunikacemi z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Tlumačov takto:

Usnesení Z9/16/05
Usnesení Z10/16/05

Zastupitelstvo obce schvaluje předložené znění odpovědi čj. 31/05 na dopis p. *** ze dne 11. 1. 2005.

Usnesení Z11/16/05
Usnesení Z12/16/05
Usnesení Z13/16/05
Usnesení Z14/16/05
Usnesení Z15/16/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecní policie za rok 2004.

Usnesení Z16/16/05
Usnesení Z17/16/05

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Ludvíka Juráčková
Václav Vymětalík


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
22.01.2019 v 13:26:42, © Obec Tlumačov 2002-2019