Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je úterý, 22.1.2019 - svátek má Slavomír, zítra slaví Zdeněk
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 19.1.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 19.1.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/23/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 19. 1. 2005.

Usnesení R2/23/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce – bez připomínek.

Usnesení R3/23/05

Rada obce schvaluje finanční částku 1.731,-- Kč z § 3419 – 5139 (rozpočtu obce 2004) na věcné dary předané starostou úspěšným sportovcům a kolektivu v obci Tlumačov dne 13. 12. 2004.

Usnesení R4/23/05

Rada oce schvaluje předložený návrh dodatku závěrečných bodů k Podmínkám pro přidělování finančních prostředků na činnost a na jednorázové akce v oblasti mládeže, sportu a zájmové činnosti ve znění:
„Poskytování, nakládání a následné využívání finančních prostředků musí být v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho následnými novelami“.

Usnesení R5/23/05
Usnesení R6/23/05

Rada obce schvaluje předložený dodatek č. 1 k Vnitřnímu platovému předpisu s účinnosti od 1. 1. 2005.

Usnesení R7/23/05
Usnesení R8/23/05

Rada obce bere na vědomí přehled přestupků za rok 2004 vyřešených na základě veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení R9/23/05

Rada bere na vědomí předložené informace – zprávu o provedení veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací.

Usnesení R10/23/05

Rada obce projednala předložený vyrovnaný návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2005 v celkové částce 25,447.050,-- Kč ve znění změny v § 6171 pol. 5169 – mínus 10.000,-- Kč a pol. 5229 – plus 10.000,-- Kč.
Rada obce ukládá starostovi obce:

Usnesení R11/23/05
Usnesení R12/23/05

Rada obce bere na vědomí informace podané ve věci právního sporu s PF ČR ohledně vlastnictví pozemků p. č. 1280/2, 1280/3 a 1337/2 v k. ú. Tlumačov a schvaluje podání odvolání proti rozsudku vydanému Okresním soudem ve Zlíně dne 22. 9. 2004, který nám byl doručen 7. ledna 2005.

Usnesení R13/23/05

Rada obce schvaluje prominutí poplatků dle OZV č. 5/2004 na rok 2005 pro ***.

Usnesení R14/23/05

Rada obce neschvaluje prominutí poplatků dle OZV č. 5/2004 na rok 2005 pro ***.

Usnesení R15/23/05

Rada obce schvaluje krátkodobý pronájem od 18. 2. 2005 15.00 hod. do 21. 2. 2005 9:00 hod. objektu klubu obce ul. Zábraní č.p. 863 ZO ČZS Tlumačov za účelem pořádání akce „Košt pálenky“ dne 19. 2. 2005 za cenu 1.000,-- Kč/akce. V ceně je zahrnut nájem i spotřeba energií.

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
22.01.2019 v 13:25:51, © Obec Tlumačov 2002-2019