Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je sobota, 15.12.2018 - svátek má Radana, zítra slaví Albína
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 19.10.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 19.10.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/31/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 19. 10. 2005.

Usnesení R2/31/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/31/05
Usnesení R4/31/05

Rada obce schvaluje podat žádost na MF ČR o dotaci ze státního rozpočtu 2006 ve výši 1 mil. Kč na MŠ U Trojice v předloženém rozsahu - viz příloha.

Usnesení R5/31/05
Usnesení R6/31/05

Rada obce na základě návrhu rady školy schvaluje zvýšení stávajícího osobního příplatku ředitele ZŠ o 3.500,-- Kč/měsíc a ředitelky MŠ o 1.500,-- Kč/měsíc v měsících říjen, listopad a prosinec 2005.

Usnesení R7/31/05

Rada obce bere na vědomí podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve věci soudního sporu s Pozemkovým fondem ČR o uložení povinnosti bezplatně převést pozemky do vlastnictví obce Tlumačov.

Usnesení R8/31/05

Rada obce schvaluje podat žádost o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na věcné prostředky požární ochrany JSDH obce Tlumačov v celkové výši 112.000 Kč a předložené specifikaci - hasičské přilby Galette F1 SA a přenosné plovoucí čerpadlo s tím, že obec garantuje profinancování pořízení věcných prostředků požární ochrany JSDH obce Tlumačov.

Usnesení R9/31/05

Rada obce schvaluje rozdělení mobilních telefonů SIEMENS ME 45 dle předloženého návrhu a současně schvaluje zakoupení 1 ks SIM karty včetně aktivace telefonního čísla za cenu 95,-- Kč a zavedení paušálu EUROTEL BRONZ v částce a 214,20 Kč vč. DPH pro dva přidělené mobilní telefony.

Usnesení R10/31/05

Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 - 09/2005.

Usnesení R11/31/05

Rada obce schvaluje Povodňový plán obce Tlumačov aktualizovaný k datu 5. 10. 2005, zpracovaný společností ARVITA.P spol. s r.o.

Usnesení R12/31/05

Rada obce schvaluje uzavřít se společností EKO-KOM a.s. smlouvu o výpůjčce na dobu určitou do 31. 12. 2007 na zapůjčení 4 ks plastových kontejnerů o objemu 1,1 m3 na plast v rámci projektu "Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu ve Zlínském kraji".

Usnesení R13/31/05

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2005 k rozpočtu Základní školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace na rok 2005 s tím, že celkový rozpočet po rozpočtovém opatření č. 1/2005 je ve výši 2,991.000,-- Kč (provozní dotace = 2,561.165,-- Kč, investiční dotace 429.835,-- Kč).

Usnesení R14/31/05

Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku slečně Petře Hánové, bytem Metlov 502, Tlumačov ve výši 2.000 Kč na startovné v rámci MS juniorů 2005 v kulturistice v Budapešti.

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-18


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
15.12.2018 v 23:50:11, © Obec Tlumačov 2002-2018