Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 17.1.2019 - svátek má Drahoslav, zítra slaví Vladislav
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 9.11.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 9.11.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení Z1/21/05

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne 9. 11. 2005.

Usnesení Z2/21/05

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 9. 11. 2005 pp. Miroslava Skopal-Procházku a Mgr. Františka Kela

Usnesení Z3/21/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/21/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 14. 9. 2005 do 9. 11. 2005.

Usnesení Z5/21/05

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu č. 4/2005/11 rozpočtu obce pro rok 2005 v plném rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů o 2,335.750 Kč s tím, že celkové rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2005 po změně č. 4/2005/11 činí 26,213.250,-- Kč.

Usnesení Z6/21/05

Zastupitelstvo obce ukládá Obecnímu úřadu Tlumačov zajistit přeparcelování předmětného pozemku p. č. 1337/9 pro možnost individuální bytové výstavby a pověřuje obecní úřad zasláním odpovědi žadateli p. *** ve smyslu výše uvedeného usnesení s tím, že po přeparcelování může pan *** požádat o konkrétní parcelu a na nejbližším jednání zastupitelstva bude zařazen bod o záměru odprodeje této konkrétní parcely.

Usnesení Z7/21/05
Usnesení Z8/21/05

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku p.č. 320/1 - ost. plocha o výměře 58 m2 a části pozemku 2443/1 - ost. plocha o výměře 8 m2 za podmínek specifikovaných usnesením ZO Tlumačov č. Z15/20/05 ze dne 14. 9. 2005 manželům ***.

Usnesení Z9/21/05
Usnesení Z10/21/05

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství - komunitní plánování sociálních služeb.

Usnesení Z11/21/05
Usnesení Z12/21/05

Zastupitelstvo obce Tlumačov podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednalo a usnesením č. Z12/21/05

Usnesení Z13/21/05
Usnesení Z14/21/05

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplatit roční odměnu členům výborů, komisí a sboru pro občanské záležitosti, kteří nejsou členy zastupitelstva obce a správci webových stránek v níže uvedeném členění a výši:

Usnesení Z15/21/05

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Tlumačov o plnění programového prohlášení ZO na období 2002 - 2006 bez připomínek.

Usnesení Z16/21/05

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.01.2019 v 18:08:59, © Obec Tlumačov 2002-2019