Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je úterý, 22.1.2019 - svátek má Slavomír, zítra slaví Zdeněk
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

Usnesení RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 28.11.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 28.11.2006 přijala tato Usnesení:

Usnesení R1/1/11/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 28. 11. 2006.

Usnesení R2/1/11/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním Usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/1/11/06

Rada obce projednala a schvaluje Jednací řád Rady obce Tlumačov v předloženém znění.

Usnesení R4/1/11/06

Rada obce na základě § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zřizuje:

Usnesení R5/1/11/06

Rada obce schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z 15,24 Kč/m2 na 18,27 Kč/m2 v bytových jednotkách Švermova 737, Jana Žižky 630 a Nádražní 440 s platností od 1. 4. 2007.

Usnesení R6/1/11/06
Usnesení R7/1/11/06

Rada obce schvaluje od 1. 1. 2007 přidělení bytové jednotky v objektu dočasného ubytování č.p. 209 na ulici Sportovní, Tlumačov slečně ***.

Usnesení R8/1/11/06

Rada obce neschvaluje pí *** rekonstrukci koupelny na vlastní náklady v bytové jednotce domu č.p. 862.

Usnesení R9/1/11/06

Rada obce schvaluje dodatek k nájemním smlouvám v Domě služeb, týkající se procentuelního rozdělení ročního vyúčtování vodného a stočného na jednotlivé nájemníky.

Usnesení R10/1/11/06
Usnesení R11/1/11/06

Rada obce schvaluje od 1. 1. 2007 pronájem buňky č. 3 na dobu určitou do 31. 12. 2007 v prostorách Domu služeb panu *** k provozování prodeje obuvi.

Usnesení R12/1/11/06
Usnesení R13/1/11/06
Usnesení R14/1/11/06

Rada obce schvaluje konání charitativní sbírky pro Charitu sv. Anežky Otrokovice při akci Rozsvěcení vánočního stromu v Tlumačově dne 1. 12. 2006 na nám. Komenského pro účely akce "Podpora projektu Adopce na dálku - Haiti". Po skončení sbírky bude tato přepočítána za přítomnosti místostarosty Ing. Jonáška a rovněž Charita následně doloží doklad na OÚ Tlumačov o odeslání toto sbírky na výše uvedený projekt.

Usnesení R15/1/11/06
Usnesení R16/1/11/06
Usnesení R17/1/11/06

Rada obce schvaluje podat žádost o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na věcné prostředky požární ochrany JSDH obce Tlumačov v celkové výši 66.000,-- Kč a předložené specifikaci - 2 ks hasičské přilby Gallet F1SF, 2 ks svítilny XP T4 pro přilby Gallet F1SF a 4 ks zásahového obleku (kabát + kalhoty) ZAHAS I s tím, že obec garantuje profinancování pořízení věcných prostředků požární ochrany JSDH obce Tlumačov.

Usnesení R18/1/11/06

Rada obce bere na vědomí informaci od MMR ČR a Centra pro regionální rozvoj Olomouc o krácení dotace z fondů EU ve výši 125.849,-- Kč z celkové částky 10,545.732 Kč a o krácení dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 12.585,-- Kč z celkové částky 1,054.573 Kč na akci "Rekonstrukce objektu čp. 170 nám. Komenského na Vzdělávací regionální, kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná" z důvodu rozdílu ve vyúčtování projektu a schváleného rozpočtu projektu.

Usnesení R19/1/11/06

Rada obce bere na vědomí informace podané starostou obce ve věci aktuálního stavu:

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Ing. Antonín Jonášek
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
22.01.2019 v 13:28:47, © Obec Tlumačov 2002-2019