Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 17.1.2019 - svátek má Drahoslav, zítra slaví Vladislav
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

Usnesení RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 18.10.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 18.10.2006 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/43/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 18. 10. 2006.

Usnesení R2/43/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/43/06

Rada obce projednala Organizační řád Základní školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace a bere tento dokument na vědomí.

Usnesení R4/43/06

Rada obce schvaluje záměr odkoupit pozemky p. č. 378, 1398/32, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/10, 388/11, 388/13 a 452 v k. ú. Tlumačov na Moravě a doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit odkoupení výše uvedených pozemků za cenu dle nabídky společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov ze dne 3. 10. 2006.

Usnesení R5/43/06
Usnesení R6/43/06

Rada obce schvaluje objednat stavební práce a dodávky související s realizací chodníku v ul. Dolní při autobusové zastávce u hřebčince u společnosti PSVS, a.s. za celkovou cenu vč. DPH 107.757,-- Kč, s termínem dokončení do 30. 11. 2006 a se splatností faktury do 31. 3. 2007.

Usnesení R7/43/06

Rada obce schvaluje záměr odprodat 22 ks použitých dřevěných regálů vhodných pro uskladnění knih za cenu celkem 1.100,-- Kč. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení R8/43/06
Usnesení R9/43/06

Rada obce projednala návrh OZV č. 1/2006 o veřejné zeleni a doporučuje zastupitelstvu obce schválit výše uvedenou obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění na nejbližším zasedání.

Usnesení R10/43/06

Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní *** a paní *** do 31. 12. 2007.

Usnesení R11/43/06

Rada obce schvaluje od 1. 11. 2006 Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu bytových prostor ze dne 26. 8. 2002 pro p. ***.

Usnesení R12/43/06

Rada bere schvaluje předložený pořadník na obsazení obecních bytů dle aktualizovaných Zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov.

Usnesení R13/43/06

Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici, kterou se stanoví bližší podmínky pro přidělování osobních ochranných prostředků a mycích a čisticích prostředků s určením pro zaměstnance obce, s účinností od měsíce října 2006.

Usnesení R14/43/06

Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 k Zásadám pro použití prostředků sociálního fondu obce Tlumačov se změnou v odst. 1. Příspěvek na stravování zaměstnanců ve znění: "Stravenky s příspěvkem budou zaměstnancům poskytovány za odpracování minimálně 4 hod./ den.", s účinností od měsíce října 2006.

Usnesení R15/43/06

Rada obce projednala Dodatek č. 3 ke Smlouvě o hypotečním úvěru mezi obcí Tlumačov a Komerční bankou, a.s. a doporučuje zastupitelstvu obce schválit výše uvedený dodatek v předloženém znění na nejbližším zasedání, nejpozději však do 24. 11. 2006.

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.01.2019 v 18:25:34, © Obec Tlumačov 2002-2019