Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pondělí, 21.1.2019 - svátek má Běla, zítra slaví Slavomír
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV ze dne 13.9.2006

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 13.9.2006 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/27/06

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne 13. 9. 2006.

Usnesení Z2/27/06

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 13. 9. 2006 pp. Miroslava Skopal-Procházku a Ing. Jana Rýdla.

Usnesení Z3/27/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/27/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 21. 6. 2006 do 13. 9. 2006.

Usnesení Z5/27/06

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu č. 2/2006/09 rozpočtu obce pro rok 2006 v plném rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů o 402.199,-- Kč s tím, že celkové rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2006 po změně č. 2/2006/09 činí 44,175.106,-- Kč.

Usnesení Z6/27/06
Usnesení Z7/27/06
Usnesení Z8/27/06
Usnesení Z9/27/06

Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložené znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. BZL/594/04 - pozemků pod místními komunikacemi z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Tlumačov.

Usnesení Z10/27/06
Usnesení Z11/27/06
Usnesení Z12/27/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu Komunitního plánu sociálních služeb na Otrokovicku.

Usnesení Z13/27/06

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství ve věci Komunitního plánu sociálních služeb na Otrokovicku v předloženém znění.

Usnesení Z14/27/06

Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí s přijetím municipálního revolvingového úvěru ve výši 1,500.000,-- Kč (slovy: Jedenmilionpětsettisíc korun českých) od Komerční banky a.s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 na účel: Překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce za níže uvedených podmínek:

a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o revolvingovém úvěru s KB, a.s.

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Skopal-Procházka
Ing. Jan Rýdel


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
21.01.2019 v 18:51:56, © Obec Tlumačov 2002-2019