Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 13.8.2020 - svátek má Alena, zítra slaví Alan
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

Obecní úřad Tlumačov zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok 2013:

Počet podaných žádostí o informaci - § 18 odst. 1 písm. a) zákona 3
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí . § 18 odst. 1 písm. c) zákona 0
Sankce za nedodržování tohoto zákona 0
Počet stížností podaných podle § 16a 0
Počet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona 0

Za poskytnuté informace byla dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle z.č. 106/1999 Sb. vyúčtována částka 170,- Kč.
Z celkového počtu podaných žádostí vyřizovalo 1 žádost oddělení stavební a majetku, 2 žádosti tajemník OÚ.

Každoročně jsou běžně vyřizovány desítky žádosti podaných ústně, telefonicky, elektronickou poštou i osobní návštěvou. V těchto případech bylo povinným subjektem žadatelům vyhověno. O poskytnutí takových žádosti se záznam nepořizuje a nevede žádná evidence.

Nejčastější okruhy dotazů:


Kromě poskytovaných informací v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obec zveřejňuje informace o činnosti prostřednictvím úřední desky, čtvrtletníku Tlumačovských novinek a na svých internetových stránkách na adrese: www.tlumacov.cz.

Zpracovala:
Ladislava Vránová
27.1.2014

Ing. Jaromír Janský
tajemník OÚ Tlumačov


Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb.


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-20


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
13.08.2020 v 09:56:48, © Obec Tlumačov 2002-2020