Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pátek, 6.12.2019 - svátek má Mikuláš, zítra slaví Ambrož
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

VYHLEDÁVÁNÍ

Informace Obecního úřadu Tlumačov

Pozvánka na zasedání ZO

 Informace vydána: 3.12.2019

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 11. 12. 2019 V 17:00 HODIN v budově KIS, nám. Komenského 170


Program:
1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 30. 10. 2019 do 11. 12. 2019
4. Rozpočtové opatření č. 5/2019
5. Plán investičních akcí na rok 2020
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
7. Prodej rodinného domu č.p. 853, ul. Metlov
8. Prodej části pozemku p.č.1455/4 v k.ú. Tlumačov na Moravě
9. E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení VB na pozemku KN p.č.2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě
10. Doplnění obsahu změny č.2 ÚP Tlumačov – obec Tlumačov
11. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Obcí Tlumačov
12. Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
13. Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14. Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tlumačov
16. Termíny zasedání orgánů obce 1. pololetí 2020


Různé, diskuse, závěr

Zveřejnil(a): Jan Rýdel, tajemnikou@tlumacov.cz

Zobrazit přehled informací obecního úřadu


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
06.12.2019 v 13:04:52, © Obec Tlumačov 2002-2019