Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pátek, 19.4.2019 - svátek má Rostislav, zítra slaví Marcela
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

VYHLEDÁVÁNÍ

Informace Obecního úřadu Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

 Informace vydána: 16.4.2019

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 24. 4. 2019 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170


Program:
1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 20. 2. 2019 do 24. 4. 2019
4. Účetní závěrka obce za rok 2018
5. Závěrečný účet obce za rok 2018
6. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2019/PAM/012 - Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov
7. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2019/PAM/013 - S.K. Tlumačov z.s.
8. Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov
9. Veřejnoprávní smlouva – Pečovatelská služba Kroměříž z. ú.
10. Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice
11. E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 2819 a 2820 v k. ú. Tlumačov na Moravě
12. E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2597/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě
13. CETIN a. s. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p. č. 2439/3, 2439/1 a 2448 v k.ú. Tlumačov na Moravě
14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci silnic III. tříd v obci Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě - darovací smlouvy
15. Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 320/5 v k. ú. Tlumačov na Moravě včetně vybudovaného parkoviště
16. Rozšíření hřbitova v Tlumačově, veřejné projednání, projednání v zastupitelstvu obce
17. Monitoring plnění Programu rozvoje obce 2014-2018, revokace usnesení Z8/03/02/19
18. Plán investic obce Tlumačov na kalendářní rok
19. PRO – akční plán na období 2019-2022
20. PČR Obvodní oddělení Otrokovice - zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodě obce Tlumačov v roce 2018
Různé, diskuse, závěr

Zveřejnil(a): Dana Kouřilová, sekretariatou@tlumacov.cz

Zobrazit přehled informací obecního úřadu


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
19.04.2019 v 21:10:21, © Obec Tlumačov 2002-2019