Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 15.11.2018 - svátek má Leopold, zítra slaví Otmar
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

VYHLEDÁVÁNÍ

Informace Obecního úřadu Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

 Informace vydána: 19.6.2018

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 27. 6. 2018 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170


Program:
1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 25. 4. 2018 do 27. 6. 2018
4. Účetní závěrka obce za rok 2017
5. Závěrečný účet obce za rok 2017
6. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2018/PAM/001 – DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov
7. Prodej části pozemku p. č. 2612 v k. ú. Tlumačov na Moravě
8. Prodej pozemku p. č. 88/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě
9. Prodej podílu 1/6 z pozemku p. č. 2966 v k. ú. Tlumačov na Moravě
10. Darovací smlouva na převod pozemků v k. ú. Tlumačov na Moravě pod objekty realizovanými v rámci stavby R 55
11. Odkoupení částí pozemků p. č. st. 56/1 a 53/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě
12. Modernizace sběrného dvora Tlumačov - podání žádosti o dotaci z OPŽP
13. Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování změny č. 1 ÚP Tlumačov
14. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022
15. Termíny řádných zasedání orgánů obce do konce volebního období
Diskuse, závěr

Zveřejnil(a): Dana Kouřilová, sekretariatou@tlumacov.cz

Zobrazit přehled informací obecního úřadu


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-18


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
15.11.2018 v 07:51:11, © Obec Tlumačov 2002-2018