Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pondělí, 23.10.2017 - svátek má Teodor, zítra slaví Nina
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace jsou sestaveny dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Tlumačov


2. Důvod a způsob založení

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Tlumačov. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Ŕídí se při tom zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Zlínského kraje.


3. Organizační struktura


Obec Tlumačov je zřizovatelem těchto přispěvkových organizací:4. Kontaktní spojení

Přehled kontaktů Obecního úřadu Tlumačov

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova Obecního úřadu v Tlumačově, ulice Nádražní č.p. 440

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny Obecního úřadu Tlumačov

4.4. Telefonní čísla

Telefonní čísla Obecního úřadu Tlumačov

4.5. Adresa internetové stránky

http://www.tlumacov.cz, oficiální internetové stránky obce Tlumačov
http://m.tlumacov.cz, oficiální internetové stránky obce Tlumačov - mobilní verze

4.6. Adresa elektronické podatelny


4.7. Další elektronické adresy


5. Případné platby lze poukázat (bankovní spojení)

KB Otrokovice, č.ú. 3628661/0100


6. IČO

00 28 45 72


7. DIČ

Obec Tlumačov je plátce DPH
DIČ: CZ00284572


8. Dokumenty

8.1. Seznam dokumentů


8.2. Rozpočet


8.3. Poskytnuté informace9. Žádost o informace

Obec Tlumačov poskytuje a zveřejňuje informace následujícími způsoby:


Žádosti o informace na Obec Tlumačov je možno podávat následujícími způsoby:

Písemně na úřední adrese:
Telefonicky na číslech:
Na e-mailových adresách:
Osobně v budově obecního úřadu v době úředních hodin:

Přehled poskytnutých informací

Poskytnuté informace, které se vztahují k zákonu 106/199 Sb.


10. Příjem žádostí a dalších podání


Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci písemně, nahlédnutím do spisu, pořízením kopie nebo na paměťovém médiu.


11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti12. Formuláře


13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy


14.2. Vydané právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Tlumačov stanovuje následující sazebník nákladů za poskytování informací.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno
(Usnesení o výši úhrad vydaná podle §16a odst.7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Neuvedeno - v současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.
(Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.)

16.1. Výhradní licence

Neuvedeno - v současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.
(Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.)


17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.


17.1. Rozsudky

Neuvedeno - nebyl vydán žádný rozsudek vydán.

17.2 Výdaje na soudy

Neuvedeno - nebyly žádné výdaje na soudy.


18. Informace o zpracování osobních údajů

Informace, týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů a kategorií příjemců pro potřeby poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:


19. Rejstříky


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-17


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
23.10.2017 v 15:27:05, © Obec Tlumačov 2002-2017