Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pátek, 25.9.2020 - svátek má Zlata, zítra slaví Andrea
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

Další dokumenty Obecního úřadu Tlumačov

Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny Obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo dne 4.5.2011, č.usn. Z9/5/05/11 v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších novel, tato pravidla pro udělování čestného občanství a ceny Obce Tlumačov


I. Čestné občanství

 1. Čestné občanství lze udělit pouze fyzické osobě
  a) jako výraz ocenění mimořádných zásluh o obec Tlumačov,
  b) jako zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž dílo a životní působení mají úzký vztah k obci Tlumačov

 2. Čestné občanství Obce Tlumačov je možné udělit občanům České republiky i občanům jiných států, kteří se zvláště významným způsobem zasloužili o obec Tlumačov nebo podstatně přispěli k rozvoji demokracie, humanity, vědy, kultury a sportu, k ochraně lidských práv a mezinárodní spolupráce.

 3. Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat členové ZO Tlumačov. Občané je mohou podávat jejich prostřednictvím.

 4. Čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana.

 5. Na základě předložených a odůvodněných návrhů udělení čestného občanství schvaluje zastupitelstvo obce Tlumačov.

 6. Udělení čestného občanství provede slavnostním způsobem starosta obce předáním pamětního listu s podpisem starosty, zlaté pamětní plakety, věcného daru v hodnotě do 1.000,- Kč a zápisem do Knihy čestných občanů obce Tlumačov.
  Vyznamenaným je starosta předává zpravidla na zasedání ZO Tlumačov, nebo při jiné slavnostní příležitosti.

 7. Udělené čestné občanství může ZO Tlumačov v mimořádných případech i odejmout.

Plaketa čestného občanství Obce Tlumačov


II. Cena obce Tlumačov

 1. Cena Obce Tlumačov (dále jen cena Obce) je udělována fyzickým nebo právnickým osobám nebo kolektivům bez právní subjektivity
  a) za podstatný přínos v rozvoji a reprezentaci obce v kulturně společenské nebo sportovní oblasti činnosti,
  b) za zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů, historických nebo kulturních hodnot obce Tlumačov.

 2. Návrh na udělení ceny Obce mohou podávat členové ZO Tlumačov. Občané je mohou podávat jejich prostřednictvím.

 3. Cena Obce je udělována na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana nebo subjektu.

 4. Na základě předložených a odůvodněných návrhů udělení ceny Obce schvaluje zastupitelstvo obce Tlumačov.

 5. Udělení Ceny Obce provede slavnostním způsobem starosta obce předáním diplomu s podpisem starosty, stříbrné pamětní plakety, věcného daru v hodnotě do 1.000,- Kč a zápisem do Knihy udělených cen Obce Tlumačov.

 6. Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení.

V Tlumačově dne 26.4.2011


Ing. Antonín Jonášek
starosta obce

ing. Jan Rýdel
místostarosta obce

Schváleno dne 4.5.2011, č.usn. Z9/5/05/11

Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny Obce Tlumačov ke stažení (pdf, 34 kB)


Ocenění občané

Zastupitelstvo obce Tlumačov doposud rozhodlo o udělení čestného občanství a ceny obce Tlumačov těmto občanům.


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-20


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
25.09.2020 v 05:57:55, © Obec Tlumačov 2002-2020