Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je sobota, 16.10.2021 - svátek má Havel, zítra slaví Hedvika
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

Zprávy z Tlumačova

Uskutečnilo se místní referendum, rozhodnuto však není.

 06.03.2009 (pátek) - Jaroslav Ševela - starosta@tlumacov.cz - 3309x

Obecní úřad Tlumačov Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov ze dne 17.12.2008 se uskutečnilo dne 6. března 2009 místní referendum, které bylo vyhlášeno v souvislosti s komplikovaným zajišťováním majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází.


Od srpna 2007, kdy bylo ze strany Povodí Moravy poprvé osloveno formou Smlouvy o budoucí kupní smlouvě více jak 150 vlastníků pozemků s žádostí o odkup potřebných výměr – částí pozemků, tak k datu konání místního referenda odmítalo převést pozemky 17 vlastníků, kteří vesměs požadovali vyšší kupní cenu (150 - 800 Kč), nebo vyplacení kupní ceny po podpisu smlouvy, či odprodej celých pozemků (byť budoucí stavbou by byla dotčena jen okrajová část v rozsahu např.10 - 25%).

Občané Tlumačova starší 18 let v místním referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby Obec Tlumačov uhradila z rozpočtu obce zbývající části vlastníků vyšší částku než 82,78 Kč/m2 a případně odkoupila i větší pozemky, než je třeba k výstavbě protipovodňové hráze.

Z celkového počtu 1 981 oprávněné osoby (voliče) se místního referenda zúčastnilo 549 osob, což představuje účast ve výši 27,71 %.
Celkový počet platných hlasů = 542
Na otázku uvedenou na hlasovacím lístku
„Souhlasíte s tím, aby obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou protipovodňových hrází v katastrálním území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p., kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících z platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku 82,78 Kč/m2, zaplatila vyšší kupní cenu za 1m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře přesahující výměru nezbytného trvalého záboru?“
odpovědělo hlasováním:
- ANO 335 oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily,
- NE 207 oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily,Vzhledem k tomu, že se hlasování v místním referendu účastnilo jen 27,71 % oprávněných voličů, tak dle § 48 odst.1 zákona č.22/2004 Sb., o místním referendu, v platném znění, je rozhodnutí učiněné v místním referendu neplatné (minimální účast stanovená v zákoně je 35%)!

Občané Tlumačova svou účastí v místním referendu (jeden z nejdemokratičtejších způsobů, jakým lze o něčem rozhodnout) ve skutečnosti prokázali, jaký mají zájem řešit a přímo se podílet na rozhodování o věcech veřejných.

Vzhledem k nízké účasti 27,71% oprávněných osob, což představuje 549 občanů (z celkového počtu 1981 oprávněného voliče), je možno rozhodnutí učiněné hlasováním v místním referendu brát jako průzkum veřejného mínění a může tak mít doporučující charakter pro zastupitelstvo.

Členové zastupitelstva obce na svém zasedání dne 25.3.2009 budou muset rozhodnout dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zda má Obec Tlumačov pozemky od 17 vlastníků vykoupit za jiné podmínky, respektive vyšší ceny, než bylo státním podnikem Povodí Moravy zajištěno cca 84 % budoucí stavbou trvale dotčených pozemků a de facto tak finančně i morálně poškodit ty vlastníky pozemků, kteří v minulosti (2007 – 2008) akceptovali podmínky předložené budoucím investorem s. p. Povodí Moravy ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

I nadále je osud protipovodňových hrází v rukou těch vlastníků, kteří doposud odmítali odprodat části svých pozemků.

Je nepochybné, že pro výkup pozemků, respektive pro zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází, bylo učiněno ze strany Obce Tlumačov maximum možného.
V případě, že Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém březnovém zasedání rozhodne formou usnesení, že obec nebude hradit vyšší ceny, které vesměs požaduje 17 vlastníků pozemků, tak by Povodí Moravy,s.p. (investor díla) měl přistoupit v souladu s § 55 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, k vyvlastňovacímu řízení za účelem realizace stavby ve veřejném zájmu.(!)Tlumačov, dne 6. března 2009, čas 21.15 hod. 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-21


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
16.10.2021 v 22:50:07, © Obec Tlumačov 2002-2021