Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je středa, 8.4.2020 - svátek má Ema, zítra slaví Dušan
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

Zprávy z Tlumačova

Stavební úpravy křižovatky před Skaleckým dvorem

 19.11.2019 (úterý) - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz - 420x

Stavební úpravy křižovatky před Skaleckým dvorem V polovině května letošního roku bylo v souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov na rok 2019 započato s realizací stavebních prací na úpravě místní komunikace v ul. Skály, a to konkrétně v prostoru křižovatky před Skaleckým dvorem.


Jednalo se o vyřešení dlouhodobě neúnosného stavu z pohledu častých defektů na povrchu vozovky, které zejména ovlivňovaly chybějící konstrukční vrstvy, a bezpečnosti dopravy v místě křížení 3 místních a 2 účelových komunikací, jenž zde probíhala někdy až chaoticky kolem zeleného ostrůvku nacházejícího se uprostřed.
Provoz a přehled na křižovatce ohrožoval mimo jiné vzrostlý, ale uvnitř kmene ztrouchnivělý strom, a již řadu let nevyužívané a polorozbořené kamenné nástupiště pro koně.
Bylo proto žádoucí křižovatku uvést po stavebně konstrukční, technické a bezpečnostní stránce do stavu, který by zajišťoval pro veškerou dopravu komfortní a bezpečný provoz dle stanovených pravidel.
Akci s názvem „Stavební úpravy místní komunikace Skály I., Tlumačov“, která obsahovala provedení všech konstrukčních vrstev vozovky v ploše 1.120 m2, byla po stavební stránce realizována společností PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem Tlumačov – Skály za cenu 3.423.161,- Kč s tím, že další náklady na stavbu, jako je zpracování projektové dokumentace, administrace veřejné zakázky a správní poplatky, činily částku ve výši 103.576,- Kč.
Na závěr stavby byla Odborem dopravně – správním, oddělením silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích písemně svolána závěrečná kontrolní prohlídka, jejíž výsledkem bylo vydání kolaudačního souhlasu dne 2.10.2019. Tímto dnem bylo oficiálně povoleno kvalitní a bezpečné užívání nově upravené křižovatky všemi účastníky silničního provozu.


Stavební úpravy křižovatky před Skaleckým dvorem


Stavební úpravy křižovatky před Skaleckým dvorem


Stavební úpravy křižovatky před Skaleckým dvorem


Stavební úpravy křižovatky před Skaleckým dvorem
 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-20


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
08.04.2020 v 00:50:14, © Obec Tlumačov 2002-2020